Hankkeen logo, jossa lukee Ilonan isäksi sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön.

 

 

 

Ilona-hanke (2018 - 21) etsii innovatiivisia ratkaisuja ja työllistymisen reittejä osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille ja muille vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille.

Silta-Valmennusyhdistyksen koordinoimassa hankkeessa arvioidaan kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvät mallit sekä parempien toimintaedellysten luominen yhteiskunnallisille yrityksille ja yrittäjyydelle. Hankekumppaneita ovat Vatesin lisäksi Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Diak ja THL.

Hanketta varten tehtiin vuonna 2018 ESR-rahoitteinen valmisteluhanke, jonka tuloksena syntyi kansainvälinen ja kotimainen yhteistyöverkosto, ESR:n kansainvälisen yhteistyön hankehakemus ja selvitys kotimaisista ja ulkomaisista osatyökykyisten työllisyyteen ja yhteiskunnallista yrittäjyyteen liittyvistä kokeiluista.

Ilona-hankkeen sivuille