Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hankkeen tavoitteena on lisätä työllistymismahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille julkisten hankintojen avulla.

Hankkeessa toteutetaan pilottihankintoja, joissa sovelletaan työllistämisehtoa. SIEPP-hankkeessa ovat mukana THL, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto osana Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa.

SIEPP-hanke THL:n sivuilla