Välityömarkkinat osana työelämää -projekti

Vates-säätiön vuosina 2014-2016 toteuttaman, RAY:n rahoittaman projektin tavoitteena oli vaikuttaa koko maan alueellisiin elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan niin, että vammaiset ja osatyökykyiset ihmiset ovat työvoimapotentiaali ja voimavara, eivät menoerä. Tarkoituksena oli vahvistaa tietoisuutta käytettävissä olevista tukimuodoista ja vaikuttaa siihen, että vammaisten työllistämistoimet sisällytetään vahvemmin alueellisiin työllisyysstrategioihin. Projekti kytki välityömarkkinat osaksi valtavirtaista työelämän kehittämistä.

Projektin kautta Vates toteutti Työelämä 2020 -hankkeelle antamaansa yhteistyölupausta. TEM:in koordinoimassa kansallisessa Työelämä 2020 -hankkeessa pyritään kehittämään suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. Hanke pohjautuu Jyrki Kataisen hallituksen kaudella tehtyyn työelämän kehittämisstrategiaan. Vates-säätiö on yksi hankkeen 16 ydintoimijasta.

Välityömarkkinat -projektilla haluttiin nostaa esiin etenkin vammaisten, pitkäaikaissairaiden tai osatyökykyisten ihmisten merkitys työelämän kehittämisessä. Välityömarkkinat ovat parhaimmillaan voimavara alueellisen elinkeinotoiminnan ja työllisyyspolitiikan kehittämisessä. Projektin tulosten jalkauttaminen jatkuu osana Vates-säätiön perustoimintoja ja erityisesti välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän kanssa tehtävää yhteistyötä.

Kesällä 2016 projektissa toteutettiin kyselyt sekä projektiin osallistuneille toimijoille että yrityksille. Kyselyjen tulosten tiivistelmät on luettavissa alla olevista linkeistä.

Yrittäjäkyselyn tulokset

Välityömarkkinatoimijoiden kyselyn tulokset