Välityömarkkinat osana työelämää -projekti

Vates-säätiön vuosina 2014-2016 toteuttaman, RAY:n rahoittaman projektin tavoitteena oli vaikuttaa maan alueellisiin elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaan niin, että vammaiset ja osatyökykyiset ihmiset ovat työvoimapotentiaali ja voimavara, eivät menoerä. Tarkoituksena oli vahvistaa tietoisuutta käytettävissä olevista tukimuodoista ja vaikuttaa siihen, että vammaisten työllistämistoimet sisällytetään vahvemmin alueellisiin työllisyysstrategioihin. Projekti kytki välityömarkkinat osaksi valtavirtaista työelämän kehittämistä.

Projektin kautta Vates toteutti Työelämä 2020 -hankkeelle antamaansa yhteistyölupausta. TEM:in koordinoimassa kansallisessa Työelämä 2020 -hankkeessa pyrittiin kehittämään suomalainen työelämä Euroopan parhaaksi. 

Välityömarkkinat ovat parhaimmillaan voimavara alueellisen elinkeinotoiminnan ja työllisyyspolitiikan kehittämisessä. Projektin tulosten jalkauttaminen jatkuu osana Vates-säätiön perustoimintoja ja erityisesti välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän kanssa tehtävää yhteistyötä.

Kesällä 2016 projektissa toteutettiin kyselyt sekä projektiin osallistuneille toimijoille että yrityksille. Kyselyjen tulosten tiivistelmät on luettavissa alla olevista linkeistä.

Yrittäjäkyselyn tulokset

Välityömarkkinatoimijoiden kyselyn tulokset

Tutustu aineistoihin!

Välityömarkkinat osana työelämää -projekti tuotti useita työllistämiseen liittyviä julkaisuja, joita on jaettu ja markkinoitu mm. kuntien, työnantajien, TE-keskusten ja välityömarkkinatoimijoiden, kuten järjestöjen ja yhdistysten käyttöön. Pääset lukemaan julkaisuja sähköisesti vasemmalla olevasta valikosta.