Artikkelit

20.12.2018

Ilona-hanke käynnistyi marraskuussa

Hankkeessa arvioidaan erilaisten kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa.


21.09.2018

Vastaa kyselyyn tarvelähtöisestä työvoimapoliittisesta mallista

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän tavoitteena on nostaa esille tarvelähtöisten palvelujen, välityömarkkinatoimijoilta löytyvän osaamisen ja kokonaisvaltaisten palvelupolkujen merkitys.


30.05.2018

Blogi: Ratkaisuja työllistymispolun eri vaiheisiin – huomio myös erilaisten työpaikkojen luomiseen ja muokkaamiseen

Työllistymistä tukevien toimijoiden, yritysten ja järjestöjen, pitää huomioida kaksi asiakasryhmää: työllistymistä tai työelämäosallisuutta tavoittelevat henkilöt ja työpaikat. Päättäjät joutuvat valitsemaan, keille resursseja kohdennetaan. Tämä johtaa mm. työelämän ulkopuolella olevien joukon polarisoitumiseen.07.03.2018

Blogi: Jokaiselle ansionsa mukaan

Välityömarkkinatoimijoiden on syytä tarjota vaihtoehtojaan siihen, mille kohderyhmille ja keneltä palveluja ostetaan tulevissa kasvupalveluissa, kirjoittaa Vatesin kehittämispäällikkö Jukka Lindberg.