Artikkelit

21.09.2018

Vastaa kyselyyn tarvelähtöisestä työvoimapoliittisesta mallista

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän tavoitteena on nostaa esille tarvelähtöisten palvelujen, välityömarkkinatoimijoilta löytyvän osaamisen ja kokonaisvaltaisten palvelupolkujen merkitys.


30.05.2018

Blogi: Ratkaisuja työllistymispolun eri vaiheisiin – huomio myös erilaisten työpaikkojen luomiseen ja muokkaamiseen

Työllistymistä tukevien toimijoiden, yritysten ja järjestöjen, pitää huomioida kaksi asiakasryhmää: työllistymistä tai työelämäosallisuutta tavoittelevat henkilöt ja työpaikat. Päättäjät joutuvat valitsemaan, keille resursseja kohdennetaan. Tämä johtaa mm. työelämän ulkopuolella olevien joukon polarisoitumiseen.07.03.2018

Blogi: Jokaiselle ansionsa mukaan

Välityömarkkinatoimijoiden on syytä tarjota vaihtoehtojaan siihen, mille kohderyhmille ja keneltä palveluja ostetaan tulevissa kasvupalveluissa, kirjoittaa Vatesin kehittämispäällikkö Jukka Lindberg.


20.02.2018

Blogi: Totuuden hetki – eli miten parhaiten valmistautua suureen muutokseen

Mikä on yritysten, entä järjestöjen rooli tulevassa palvelukonseptissa? Miten eniten tukea tarvitsevat saavat palvelua? Mm. näitä mietitään taajaan, kun maakunta- ja kasvupalvelumalleja rakennetaan, kirjoittaa Jukka Lindberg blogitekstissään.