Työelämää kohti

Välityömarkkinnoilla osaamistaan kehittävät ja työtä tekevät ihmiset tavoittelevat yleensä palkkatyötä avoimilta työmarkkinoilta. Työ on kuitenkin aina työtä: vaikka välityömarkkinakentällä, esimerkiksi järjestössä palkkatuella työskentely olisi tilapäistä, se kartuttaa työkokemusta ja pitää kiinni työelämän rutiineissa. 

Työllistämisyksiköt ovat yksi tapa ottaa askel kohti palkkatyötä.