Klubitalojen siirtymätyö

Siirtymätyö on mielenterveyskuntoutujille suunnattu tuetun työllistämisen muoto. Työnantaja voi palkata mielenterveyskuntoutujien Suomen Klubitalon jäsenen 6-9 kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen.

Klubitalon työvalmentajat huolehtivat perehdytyksestä ja tuesta työn aikana. Klubitaloja on Suomessa eri paikkakunnilla yli 20.

Siirtymätyössä

  • työstä maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
  • työsuhde kestää 6-9 kuukautta ja tämän jälkeen siirtymätyötä jatkaa joku toinen Klubitalon kuntoutuja
  • työ on selkeää, perustason osa-aikatyötä, jota tehdään keskimäärin 2-4 tuntia päivässä 1-5 päivänä viikossa
  • Klubitalo järjestää kuntoutujan poissaollessa työpaikalle sijaisen eikä siitä aiheudu ylimääräisiä kustannuksia työnantajalle
  • Klubitalon työvalmentajat ovat sekä työyhteisön että kuntoutujan tukena koko ajan.

Lue Vates-säätiön Kyvyt käyttöön -lehden 2/2015 artikkeli s. 14-17 tästä linkistä.

Klubitalot tarjoavat myös tukea työllistymiseen työhönvalmentajan avulla. Työhönvalmentaja auttaa esim. työnhaussa, työsuhdeneuvotteluissa, työn räätälöinnissä ja työntekijän perehdytyksessä.

Lue lisää klubitalojen tuetusta työstä ja siirtymätyöstä Klubitalojen sivuilta