Sosiaalinen yritys

Sosiaalinen yritys on kuin mikä tahansa yritys sillä erolla, että sen toimintaan sisältyy keskeisesti osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien henkilöiden työllistämistoiminta ja siihen liittyvät erityiset tukitoimet. Sosiaalisten yritysten toiminta pohjautuu 1.1.2004 voimaan tulleeseen lakiin sosiaalista yrityksistä (1351/2003) sekä lakiin julkisesta työvoimapalvelusta (1295/2002). Lakien tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia työn tekemiseen vammaisille, pitkäaikaissairaille, osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille henkilöille.

Sosiaaliset yritykset toimivat samoilla markkinoilla ja toimialoilla ja samoja ehtoja noudattaen kuin muutkin yritykset. Ne maksavat kaikille työntekijöilleen vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Sosiaalinen yritys on merkitty kaupparekisteriin ja voi olla yritysmuodoltaan osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö tai osuuskunta. Toimintamuotona voi olla myös yhdistys tai säätiö.

Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 prosenttia on osatyökykyisiä tai osatyökykyisiä sekä pitkäaikaistyöttömiä.
Vähintään yhden työntekijän on oltava osatyökykyinen. Yrittäjää itseään tai yrityksessä määräävässä asemassa olevaa henkilöä ei lasketa kiintiöön.

Huom. tätä sivua päivitetään ja täydennetään 2019 - 2020. Ajankohtaista tietoa sosiaalisten yritysten toimintamallin kehittämisestä Suomessa löytyy esimerkiksi Ilona-hankkeen sivulta