Siirtymiä työelämään tai opintoihin

Siirtymillä tarkoitetaan vaiheita, joissa henkilö hakeutuu esimerkiksi työttömyydestä opiskelemaan, välityömarkkinoille tai suoraan työelämään. Erilaisia siirtymätyömalleja ovat mm. työpankit, työkokeilu ja Suomen Klubitalojen siirtymätyöohjelma.