Työkokeilu

Työkokeilussa selvitetään ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tuetaan paluuta työmarkkinoille. Työkokeilulla voit myös selvittää vaihtoehtoja ammatinvalinnalle, jos harkitset uuden alan opiskelua. Työkokeilun ajalta olet oikeutettu työttömyysetuuteen. Kokeilun kesto vaihtelee tapauskohtaisesti.

Työkokeilun jälkeen työkokeilijan arvio työkokeilun onnistumisesta on tärkeää jatkon kannalta. Työkokeilun järjestäjä antaa palautetta työkokeilusta ja suosittelee jatkotoimia. Työmarkkinoille paluuta työkokeilun jälkeen voi tukea palkkatuetulla työllä, koulutuksella tai työhönvalmentajan palvelulla.

Työkokeilu

  • lain mukaan työkokeilun kesto voi olla enintään 12 kuukautta, mutta yleisesti Kela on myöntänyt 1 - 2 kuukautta työkokeilua, työ- ja elinkeinotoimistot 3 - 4 kuukautta
  • enintään 6 kuukautta saman työnantajan palveluksessa
  • ei ole työsopimussuhteista eikä palkallista työtä
  • jakson jälkeen työnantaja antaa arvion työllistyjän soveltuvuudesta kyseiseen työtehtävään

Työkokeilujakson voi järjestää esim. TE-toimisto, Kela, työeläkelaitokset tai liikenne- ja tapaturmavakuuttajat. Palvelua saadaksesi ota yhteyttä lähimpään TE-toimistoon tai omaan työeläkelaitokseen.


Lue lisää työkokeilusta TE-palveluiden sivuilta