Työpankkikokeilu on päättynyt

Työpankit oli sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoima kokeilu, jolla tuotiin uusia malleja työllistämiseen. Työpankkikokeilu päättyi vuoden 2016 lopussa.

Työpankit koettiin hyväksi tavaksi työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Vuoden 2016 helmikuussa Suomessa oli 13 työpankkiyritystä, jonka kautta työllistyi noin 9 000 henkilöä.

Työpankkiyrityksiksi nimetyt yritykset työllistivät henkilöitä omassa tuotannossaan ja kartoittivat ja kehittivät työntekijöiden osaamista työn ohessa.  Työpankkien työntekijät voivat siirtyä pysyvästikin asiaskasyritysten työntekijöiksi.