Uutiset

12.03.2019

Palkansaajien kokemukset työelämästä myönteisiä, yhteistä työelämän kehittämistä tarvitaan edelleen

Suomen työelämän kehittämistä koordinoinut Työelämä 2020 -hanke on loppusuoralla. Valtakunnallista koordinaatiota tarvittaisiin edelleen. Työn murros haastaa tutttuja toimintatapoja.


06.03.2019

Työttömien Keskusjärjestö ja Vates-säätiö selvittivät: Järjestöillä on osaamista ja valmiutta aktiivimallin ehdot täyttävään toimintaan

Kyselyn vastaukset osoittavat, että yhteistyössä järjestöjen kanssa voidaan nopeastikin lisätä aktiiviehdon täyttävää työllistymistä edistäviä palveluita eri puolella maata. Näitä kannattaa edelleen mallintaa ja pilotoida joustavasti eri TE-toimistojen toiminta-alueilla.


20.12.2018

Ilona-hanke käynnistyi marraskuussa

Hankkeessa arvioidaan erilaisten kansainvälisten, osatyökykyisten työllisyyttä edistävien mallien toimivuutta Suomen yhteiskunnallisissa ja lainsäädännöllisissä raameissa.


21.09.2018

Vastaa kyselyyn tarvelähtöisestä työvoimapoliittisesta mallista

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän tavoitteena on nostaa esille tarvelähtöisten palvelujen, välityömarkkinatoimijoilta löytyvän osaamisen ja kokonaisvaltaisten palvelupolkujen merkitys.


30.05.2018

Blogi: Ratkaisuja työllistymispolun eri vaiheisiin – huomio myös erilaisten työpaikkojen luomiseen ja muokkaamiseen

Työllistymistä tukevien toimijoiden, yritysten ja järjestöjen, pitää huomioida kaksi asiakasryhmää: työllistymistä tai työelämäosallisuutta tavoittelevat henkilöt ja työpaikat. Päättäjät joutuvat valitsemaan, keille resursseja kohdennetaan. Tämä johtaa mm. työelämän ulkopuolella olevien joukon polarisoitumiseen.


27.04.2018

Blogi: Valinnanvapaus - vai sittenkin tarpeet edellä?


07.03.2018

Blogi: Jokaiselle ansionsa mukaan

Välityömarkkinatoimijoiden on syytä tarjota vaihtoehtojaan siihen, mille kohderyhmille ja keneltä palveluja ostetaan tulevissa kasvupalveluissa, kirjoittaa Vatesin kehittämispäällikkö Jukka Lindberg.


20.02.2018

Blogi: Totuuden hetki – eli miten parhaiten valmistautua suureen muutokseen

Mikä on yritysten, entä järjestöjen rooli tulevassa palvelukonseptissa? Miten eniten tukea tarvitsevat saavat palvelua? Mm. näitä mietitään taajaan, kun maakunta- ja kasvupalvelumalleja rakennetaan, kirjoittaa Jukka Lindberg blogitekstissään.


19.12.2017

Digitalisaation tuoma työn muutos - vaikutukset sosiaaliseen työllistämiseen

Digitalisaatio mahdollistaa yhteiskunnallisten tavoitteiden sisällyttäminen monenlaisiin liiketoimintamalleihin, myös sellaisiin, joiden varsinainen lähtökohta ei ole yhteiskunnallisen lisäarvon tuottaminen. Siksi digitalisaation arvioidaan esim. Itävallassa voivan hyödyttää yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämistä ja sosiaalista työllistämistä yritystoiminnan kautta.


11.12.2017

Yhteiskunnallinen yritys hyvä kumppani kunnalle

Bovallius-Palvelut Oy:llä on osaamista pitkäaikaistyöttömien ja myös osatyökykyisten henkilöiden työllistämisestä. Yritys palkkaa työttömiä omaan tuotantoonsa sekä lisäksi välittää tekijöitä henkilöstövuokrauksen kautta