Uutiset

31.08.2017

Blogi: Hankinnoilla työllistämisen haasteita ja onnistumisia

Yrityksissä ei aina tiedetä, mihin työllistämisehto velvoittaa. Hankinnoista duunia -hankkeessa olemme kertoneet velvoitteista, mutta myös tuesta ja palveluista, joita yritykset voivat saada.


16.08.2017

Työttömien Keskusjärjestö: Tiukka EI palkattomalle työelämäkokeilulle

Suunniteltu työelämäkokeilumalli ei järjestön mukaan tue hallitusohjelmassa mainittua työn kannustavuuden lisäämistavoitetta.


21.04.2017

Työelämä 2020 -hankkeessa kaksi työelämän kehittämisen kampanjaa

Kehittämispolku-testi auttaa työyhteisöä kehittämään toimintaansa omista lähtökohdistaan. Made by Finland hakee suomalaisen työelämän hienoja puolia ja tulevaisuuden eväitä.


13.01.2017

Work Up! Monikulttuurinen työelämä -seminaari 31.1.

Monikulttuurinen työelämä voimavaraksi ja kilpailueduksi!


21.12.2016

Blogi: Palkkatuen uudistukset eivät helpota nuorisotyöttömyyttä

Monen nuoren työttömyys pitkittyy, kun riittävän varhaista kasvokkaista palvelua ei ole enää TE-palveluissa saatavilla, kirjoittavat Anna Kapanen, TPY ja Jussi Ahokas, SOSTE.


17.10.2016

Välityömarkkinakyselyn tulokset

Vates-säätiö teki syyskuussa verkostonsa työllistämisyksikkötoimijoille kyselyn, jossa pyrittiin kartoittamaan toimialan tuntemuksia lähitulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Vastauksia saatiin parisen kymmentä, mutta ennen kaikkea vastaukset olivat hyvin informatiivisia ja perusteltuja.


30.09.2016

Work Up! Työn uudet yhteisöt 25.10.2016 Helsingissä

Tilaisuus pohtia yhdessä omaehtoisesti muodostettujen työyhteisöjen etuja


30.09.2016

Suomen työelämän parhaiten pidetty salaisuus?

Suomalaisessa työelämässä on erinomainen, toimivuutensa osoittanut menetelmä ja osaavat tekijät, mutta näitä mahdollisuuksia ei edelleenkään tunneta riittävästi, kirjoittaa Jukka Lindberg.


30.06.2016

Yhteistyötä välityömarkkinatoimijoiden kesken kaivataan

Välityömarkkinat osana työelämää -projekti toi onnistuneesti yhteen alueellisesti välityömarkkinatoimijoita. Vates-säätiön toteuttamasta projektin arviointikyselystä selviää, että palveluntuottajat ja muut osallistujat toivovat yhteistyötä myös jatkossa. Työhönvalmennuksen ja yritysyhteistyön käytännöt eroavat suuresti alueesta ja organisaatiosta riippuen.


30.06.2016

Yrittäjä toivoo selväsanaista tietoa osatyökykyisen työllistämisestä

Vates-säätiön Välityömarkkinat osana työelämää -projektin aikana (2014 - 2015) osallistujien keskuudessa heräsi yritysyhteistyöhön ja yrittäjien lähestymiseen liittyviä kysymyksiä. Vates-säätiössä vastattiin tähän tiedontarpeeseen ja selvitettiin asiaa haastattelemalla yhdeksää yrittäjäyhdistys- ja yritysasiantuntijaa.