Uutiset

30.06.2016

Yhteistyötä välityömarkkinatoimijoiden kesken kaivataan

Välityömarkkinat osana työelämää -projekti toi onnistuneesti yhteen alueellisesti välityömarkkinatoimijoita. Vates-säätiön toteuttamasta projektin arviointikyselystä selviää, että palveluntuottajat ja muut osallistujat toivovat yhteistyötä myös jatkossa. Työhönvalmennuksen ja yritysyhteistyön käytännöt eroavat suuresti alueesta ja organisaatiosta riippuen.


30.06.2016

Yrittäjä toivoo selväsanaista tietoa osatyökykyisen työllistämisestä

Vates-säätiön Välityömarkkinat osana työelämää -projektin aikana (2014 - 2015) osallistujien keskuudessa heräsi yritysyhteistyöhön ja yrittäjien lähestymiseen liittyviä kysymyksiä. Vates-säätiössä vastattiin tähän tiedontarpeeseen ja selvitettiin asiaa haastattelemalla yhdeksää yrittäjäyhdistys- ja yritysasiantuntijaa.


23.05.2016

Jokaisen työpanos käyttöön - mahdollinen tehtävä?

Nykyisen tiukaksi ja vaativaksi luonnehditun työelämän lainalaisuuksia pohdittiin monelta kantilta Osaaminen käyttöön -seminaarissa Kouvolan Kuusankoskella. Seminaarin järjesti Vatesin Välityömarkkinat osana työelämää -projekti yhteistyössä Kouvolan seudun toimijoiden kanssa. mm. Kouvolan seudun kunnan, TE-hallinnon edustajat sekä yrittäjät saivat valtakunnallisen ja paikallisen katsauksen työllisyysnäkymistä ja työmarkkinoiden tämänhetkisistä kehittämistarpeista. Myös ratkaisuja työllisyyden parantamiseksi eri keinoin tuotiin esille.


25.02.2016

Työelämä 2020 -hanke jatkuu tänäkin vuonna

Vuonna 2012 valmistuneen työelämästrategian mukaan työelämän laatua ja tuottavuutta on kehitettävä rinnakkain. Jatkuva kehittäminen edellyttää erilaisuuden ja ihmisten kokonaisvaltaisen kyvykkyyden hyödyntämistä.


08.10.2015

Potkua palveluiden markkinointiin tuotteistamisen kautta

Miten oma palvelu tai tuote tulisi näkyväksi ja ennen kaikkea kiinnostavaksi, miten myydä osaamisensa? Entä millä keinoilla yritysyhteistyötä saisi tehokkaammaksi omalla alueella? Muun muassa näitä kysymyksiä pohtivat Hämeen ELY-alueen välityömarkkinatoimijat 1.10. Lahdessa, jossa Hämeen TE-toimisto ja ELY-keskus järjestivät yhteistyössä Vates-säätiön Välityömarkkinat osana työelämää -projektin kanssa kehittämispäivän Hämeen alueen välityömarkkinatoimijoille