Välityömarkkinakyselyn tulokset

17.10.2016

Vates-säätiö teki syyskuussa verkostonsa työllistämisyksikkötoimijoille kyselyn, jossa pyrittiin kartoittamaan toimialan tuntemuksia lähitulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Vastauksia saatiin parisen kymmentä, mutta ennen kaikkea vastaukset olivat hyvin informatiivisia ja perusteltuja. Saadut vastaukset tukivat niitä havaintoja, joita on syntynyt välityömarkkinatoimijoiden verkoston eri keskusteluissa syksyn aikana. Seuraavassa on muutama keskeinen, kyselyn vastauksissa esiin noussut näkökulma. 

Työllisyysmäärärahojen supistuminen on merkinnyt noin puolelle vastanneista toimintojen supistumista tai toteuttamatta jättämistä palkkaamisten peruuntuessa. Tulos on linjassa SOSTEn toteuttaman, yhdessä välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän kanssa tehdyn kyselyn tulosten kanssa. Työllisyysmäärärahoituksen supistamisen pysäyttämistä tai rahoituksen kasvattamista kannatettiin monissa vastauksissa.

Välityömarkkinoille toivotaan uusia joustavia työvälineitä ”pyöröovi-ilmiön” katkaisuun, tukemaan joko siirtymiä kohti työllistymistä avoimilla työmarkkinoilla tai pitkäaikaiseen työllistymiseen välityömarkkinoilla. Samalla osallisuutta ja työkykyä lisäävät palvelut nähdään jo sinänsä arvokkaina.

Sote-uudistus, maakuntamalli ja työvoimapalvelujen siirtyminen nähdään haasteena, mutta myös ja ennen kaikkea mahdollisuutena. Työvoimapalvelujen ja kuntien välinen yhteistyö koetaan erityisen tärkeänä.

Julkisten hankintojen kilpailutuksista saadut kokemukset ovat pääsääntöisesti joko vähäisiä tai negatiivisia. Tällä alueella on selkeästi vielä runsaasti tiedotus-, koulutus- ja vaikuttamistyön tarvetta.