Yhteistyötä välityömarkkinatoimijoiden kesken kaivataan

30.06.2016

Vates-säätiö toteutti kesäkuussa 2016 kyselyn, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan Välityömarkkinat osana työelämää -projektin tavoitteiden toteutumista ja alueellisia kehityksen tarpeita projektin päättymisen jälkeen. Kyselyn tulosten mukaan projekti onnistui ansiokkaasti saattamaan yhteen välityömarkkinatoimijoita eri alueilla.

Vastaajat olivat tyytyväisiä projektin materiaaleihin ja tiedon välittymiseen osatyökykyisten työllistymisen käytännöistä ja toimivista palvelumalleista. Avoimissa vastauksissa Vatesia kiiteltiin ’’ammattimaisesta ja laadukkaasta projektin toteutuksesta.’’

Kysely tavoitti n. 900 henkilöä, joista 109 vastasi kyselyyn. Vastaajissa oli sekä julkisen sektorin että kolmannen sektorin toimijoita.

Työhönvalmennuksen käytännöissä alueiden ja organisaatioiden väliset erot olivat suuria. Toisilla alueilla vammaisten ja osatyökykyisten työhönvalmennus toteutui hyvin asiakaslähtöisesti ihminen ihmiselle -periaatteella. Toisaalla työhönvalmennus toteutui kertaluonteisesti työttömille ja opiskelijoille suunnatun neuvonnan yhteydessä. Vastaajista 26 % ilmoitti, että organisaatiossa ei toteuteta työhönvalmennusta lainkaan. Vain kolme toimijaa kertoi toteuttavansa työhönvalmennusta yrityslähtöisesti, yrityksen tarpeet huomioiden.

Erityisesti vastaajat toivoivat ammattimaista otetta palvelutuottajien tekemään yritysyhteistyöhön alueellisen työskentelyn tueksi. Vastaajista n. 60 % oli sitä mieltä, että alueen yrittäjät kaipaisivat parempaa tietoa palkkaamisen tuista ja työolojen sopeuttamisesta. Vastaajat toivoivat myös yrittäjien saavan vertaiskokemustietoa osatyökykyisten palkkaamisesta.

Lähes kaikki vastaajat halusivat kehittää toimintamalleja tulevaisuudessa yhteistyössä muiden välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Projektin palautteissa vastanneet toivoivatkin toiminnalle jatkoa:

 

’’Projektin saama ajattelun muutos jatkaa elämäänsä... Vates on mielestäni ensiarvoisen tärkeä ja koen myös luotettavana tiedonlähteenä. Tekee hienoa julkaisutyötä ja pitää osatyökyisten asiaa hienosti esillä. Toivottavasti toimintanne jatkuu...’’' (Kunnan välityömarkkinatoimija Pohjois-Pohjanmaalta)