Yrittäjä toivoo selväsanaista tietoa osatyökykyisen työllistämisestä

30.06.2016

Vates-säätiön Välityömarkkinat osana työelämää -projektin aikana (2014 - 2015) osallistujien keskuudessa heräsi yritysyhteistyöhön ja yrittäjien lähestymiseen liittyviä kysymyksiä. Vates-säätiössä vastattiin tähän tiedontarpeeseen ja selvitettiin asiaa haastattelemalla yhdeksää yrittäjäyhdistys- ja yritysasiantuntijaa.

Haastateltavien mukaan vammaisen, osatyökykyisen tai pitkäaikaissairaan palkkaamisen tukikäytännöt eivät aina kohtaa yrittäjien arjessa. Joskus käytännön apu työllistämisessä on yrittäjälle rahallista tukea tärkeämpää. Lisäksi asiantuntijat toivoivat yritysyhteistyöltä tukikäytäntöjen selkokielisyyttä ja avoimuutta esimerkiksi eri tukimuotojen myöntämisperusteissa. Yrittäjille vaikea termistö ja monimutkaiset tukikäytännöt ovat voineet johtaa epäonnistumisiin ja negatiivisten esimerkkitarinoiden syntymiseen.

Yhtä ainoaa oikeaa tapaa yrittäjien lähestymiseen ei haastatteluissa ilmennyt. Kaikki haastateltavat korostivat kuitenkin, että asia pitäisi esitellä käytännönläheisesti ja konkreettisesti, eli kertomalla, mitä yrittäjä hyötyy esimerkiksi osatyökykyisen palkkaamisesta. Haastateltavien mielestä vastuu työnhakijan rajoitteiden kertomisessa on työnhakijapuolella. Useampi haastateltava toi esiin käsityksen, että yrittäjä ajattelee palkkaamista investointina.

Haastateltavat kannustivat lähestymään rohkeasti yrittäjiä. ’’Uudelle yrittäjälle osatyökykyinen ja osa-aikainen työntekijä voi sopia hyvin yrityksen alkuvaiheessa’’, totesi yksi osatyökykyisiä työllistänyt yrittäjä.