Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä perustettiin vuonna 2010. Ryhmä aktivoitui uudelleen syksyllä 2014. Se on tehnyt yhteistä vaikuttamistyötä mm. kannanotoilla, tapaamalla vaikuttajia, laajalle verkostolle tehdyillä kyselyillä ja kehittämällä toimintaa pitkäjänteisesti lähitulevaisuuden työelämän haasteet huomioiden.

Yhteistyöryhmään kuuluvat sitä koordinoiva Vates-säätiö, SPR Kontti, TPY, Työttömien Keskusjärjestö, Sininauhaliitto, Suomen Kierrätyskeskusten Yhdistys ry, Oktetti ry ja Mielenterveyden keskusliitto. Mukana toiminnassa on ollut vuodesta 2015 lähtien myös SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.